So sánh tài khoản

So sánh tài khoản

3 loại tài khoản giao dịch chính của chúng tôi là Classic, Optimum & Pro.

Mỗi tài khoản được thiết kế cho các phong cách giao dịch riêng và đi kèm với các tính năng & đặc điểm khác nhau.

Tài khoản cá nhân

Bảng so sánh tài khoản

Xem bảng so sánh bên dưới để giúp bạn chọn đúng tài khoản.
Tài khoản Classic Tài khoản Optimum Tài khoản Pro
Tiền nạp tối thiểu USD 100 USD 10 USD 100
Chênh lệch thấp từ 0.5 pip 1.5 pip 0 pip
Kích thước lot tối thiểu 0.01 lot 0.01 lot 0.01 lot
Phí hoa hồng
Số âm nằm dưới mục “Phí hoa hồng” trong lịch sử giao dịch
3,5 USD mỗi bên (1,5 USD cho các nhà giao dịch khối lượng lớn, Xem Pip+), trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD.
Bổ sung hoàn tiền
Số lớn hơn 0 nằm dưới mục “Phí hoa hồng” trong lịch sử giao dịch
Chiết khấu lên tới 2 USD mỗi bên trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD. Xem Pip+. Chiết khấu lên tới 2 USD mỗi bên trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD. Xem Pip+.
Đòn bẩy Forex, kim loại — lên tới 1:200;
thị trường khác.
Forex, kim loại — lên tới 1:1000;
thị trường khác.
Forex, kim loại — lên tới 1:200;
thị trường khác.
Mức ký quỹ cho các vị thế phòng ngừa rủi ro/khóa 50% 50% 50%
Khớp lệnh không qua trung gian, khớp lệnh thị trường không qua trung gian, khớp lệnh thị trường không qua trung gian, khớp lệnh thị trường
Yêu cầu bổ sung ký quỹ / Ngưng giao dịch 25/15 25/15 25/15
CFD forex 36 cặp tiền tệ 36 cặp tiền tệ 36 cặp tiền tệ
Thêm CFD Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu
Cho phép mọi EA
Tiền nạp tối thiểu
Tài khoản Classic USD 100
Tài khoản Optimum USD 10
Tài khoản Pro USD 100
Chênh lệch thấp từ
Tài khoản Classic 0.5 pip
Tài khoản Optimum 1.5 pip
Tài khoản Pro 0 pip
Kích thước lot tối thiểu
Tài khoản Classic 0.01 lot
Tài khoản Optimum 0.01 lot
Tài khoản Pro 0.01 lot
Phí hoa hồng
Số âm nằm dưới mục “Phí hoa hồng” trong lịch sử giao dịch
Tài khoản Classic
Tài khoản Optimum
Tài khoản Pro 3,5 USD mỗi bên (1,5 USD cho các nhà giao dịch khối lượng lớn, Xem Pips+), trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD.
Bổ sung hoàn tiền
Số lớn hơn 0 nằm dưới mục “Phí hoa hồng” trong lịch sử giao dịch
Tài khoản Classic Chiết khấu lên tới 2 USD mỗi bên trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD. Xem Pips+.
Tài khoản Optimum Chiết khấu lên tới 2 USD mỗi bên trên số tiền danh nghĩa là 100.000 USD. Xem Pips+.
Tài khoản Pro
Đòn bẩy
Tài khoản Classic Forex, kim loại — lên tới 1:200; thị trường khác.
Tài khoản Optimum Forex, kim loại — lên tới 1:200; thị trường khác.
Tài khoản Pro Forex, kim loại — lên tới 1:200; thị trường khác.
Mức ký quỹ cho các vị thế phòng ngừa rủi ro/khóa
Tài khoản Classic 50%
Tài khoản Optimum 50%
Tài khoản Pro 50%
Khớp lệnh
Tài khoản Classic không qua trung gian, khớp lệnh thị trường
Tài khoản Optimum không qua trung gian, khớp lệnh thị trường
Tài khoản Pro không qua trung gian, khớp lệnh thị trường
Yêu cầu bổ sung ký quỹ / Ngưng giao dịch
Tài khoản Classic 25/15
Tài khoản Optimum 25/15
Tài khoản Pro 25/15
CFD forex
Tài khoản Classic 36 cặp tiền tệ
Tài khoản Optimum 36 cặp tiền tệ
Tài khoản Pro 36 cặp tiền tệ
Thêm CFD
Tài khoản Classic Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu
Tài khoản Optimum Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu
Tài khoản Pro Chỉ số, kim loại & năng lượng, tiền điện tử, cổ phiếu
Cho phép mọi EA
Tài khoản Classic
Tài khoản Optimum
Tài khoản Pro

Tài khoản doanh nghiệp

MT4 Classic, MT4 Optimum, MT4/5 Pro

Tài khoản Classic, Optimum & Pro của chúng tôi cũng có sẵn dưới dạng tài khoản doanh nghiệp. Nếu một công ty hợp pháp hoặc đã đăng ký có ý định mở một tài khoản thì hãy nộp đơn đăng ký tài khoản doanh nghiệp. Quá trình mở tài khoản này rất nhanh chóng và không hề phức tạp.

Ưu điểm khi giao dịch với chúng tôi

So sánh tài khoản

Tiền nạp tối thiểu 10 USD

So sánh tài khoản

Hỗ trợ trực tuyến 24/5 thông thạo và thân thiện

So sánh tài khoản

Môi trường giao dịch đáng tin cậy

So sánh tài khoản

Đòn bẩy linh hoạt lên tới 1:1000

So sánh tài khoản

Bảo mật vốn tối đa

So sánh tài khoản

Nhiều tùy chọn nạp và rút tiền

Bạn có bất kỳ câu hỏi? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp So sánh tài khoản của chúng tôi

Bạn có bất kỳ câu hỏi? Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp So sánh tài khoản của chúng tôi

Đội ngũ chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn một cách tốt nhất có thể. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào.