Nạp tiền & rút tiền

Chúng tôi biết rằng việc nạp và rút tiền có thể là một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với nhà giao dịch. Vì lý do này, chúng tôi đã tập hợp nhiều lựa chọn giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn.
Nạp tiền & rút tiền

Bảo mật giao dịch

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được xử lý một cách an toàn, bảo mật và đáng tin cậy thông qua việc sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cho khách hàng.

Tất cả thông tin liên lạc được mã hóa bằng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer).

Đơn vị tiền tệ của tài khoản

USD, EUR, GBP, AUD, CAD, Gold, Bitcoin, Litecoin,
Bitcoin Cash, Ethereum, XRP, DOGE và USDC.
Để tránh bất kỳ khoản phí và lệ phí không mong muốn nào, chúng tôi khuyên bạn nên nạp và rút tiền từ tài khoản của mình bằng đồng tiền cùng với đồng tiền của tài khoản giao dịch của bạn.

usd 10

Tiền nạp tối thiểu

Khoản tiền nạp tối thiểu ban đầu cho các tài khoản Optimum là 10 USD hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền tệ khác.

Phương thức nạp và rút tiền

Phương thức Nạp tiền Rút tiền
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Thưởng 15%
Chỉ hoàn tiền
Chỉ hoàn tiền
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Phí 0%
Chỉ hoàn tiền
Phí 0%
Xin lưu ý: Các phương thức nạp và rút tiền khả dụng khác nhau tùy theo quốc gia. Một số phương pháp được liệt kê ở đây không khả dụng ở quốc gia cụ thể của bạn. Vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.