Bảo vệ dữ liệu

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu

Sự tin tưởng của khách hàng và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi thu thập dữ liệu của các khách hàng và trong tài liệu này, chúng tôi sẽ mô tả những dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lý do thu thập và chúng tôi sẽ làm gì với những dữ liệu đó. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn sửa đổi các thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi trong tài liệu này.

FX Choice Limited (sau đây gọi là "FXChoice") là một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế có số đăng ký 000003992 và địa chỉ đăng ký tại: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize. FXChoice được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Belize — cơ quan quản lý của Belize với giấy phép số 000067/301 do Ủy ban dịch vụ tài chính Belize cấp. Công ty được thành lập đầy đủ theo Chương 270 của Đạo luật công ty kinh doanh quốc tế (phiên bản sửa đổi năm 2000). Bạn có thể tìm hiểu thêm về FXChoice tại myfxchoice.com.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầu tư (Forex) trên toàn thế giới, kiên quyết tuân thủ luật pháp cũng như các quy định áp dụng đối với công ty. FXChoice là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân theo điều 3, khoản 2 của Quy định (EU) số 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27/4/2016, cụ thể là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Tuyên bố này đề cập đến các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng EU.

Để các khách hàng thuộc Liên minh Châu Âu (EU) mở và duy trì tài khoản, chúng tôi sẽ phải thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân. Tuyên bố này sẽ mô tả cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của mình và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng cũng như để duy trì tính bảo mật của dữ liệu.

Cách liên hệ với FXChoice

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư hoặc muốn thay đổi tùy chọn quyền riêng tư của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các cách sau:

 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng theo số +52 556 826 8868;
 • Qua email tại info@myfxchoice.com
 • Sử dụng dịch vụ Chat trc tuyến trên trang web FXChoice
 • Gửi thư đến địa chỉ: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về FXChoice tại myfxchoice.com

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý của EU. Chúng tôi sẽ phải xử lý dữ liệu của bạn vì một số lý do cụ thể, và chúng tôi hiểu rằng không thể sử dụng những dữ liệu này vô thời hạn. 

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì nhiều lý do và sử dụng những thông tin này dựa trên một số cơ sở pháp lý khác nhau. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để xử lý đơn đăng ký của bạn, để giúp quản lý các dịch vụ được cung cấp, để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể, để ngăn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

Mục đích của Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này là để giải thích cho bạn cách thức và lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

 

1. Để thực hiện hợp đồng, hoặc trong quan hệ tiền hợp đồng. Để tham gia và thực hiện một hợp đồng dịch vụ.

 • Trong quan hệ tiền hợp đồng

  Trước khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi cần thu thập một số dữ liệu cá nhân để xử lý đơn đăng ký và đánh giá các điều khoản trong hợp đồng có thể được ký kết với bạn. Điều này bao gồm, ví dụ, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Mục đích của việc thu thập dữ liệu là để xác định các khách hàng tiềm năng và đánh giá xem các dịch vụ mà họ yêu cầu có phù hợp hay không.

  Nếu chúng tôi chưa có hợp đồng với bạn, nhưng bạn đã liên lạc với chúng tôi (thông qua “liên hệ với chúng tôi”, “chat trực tuyến” hoặc “yêu cầu gọi lại”) để yêu cầu những thao tác đầu tiên như cung cấp báo giá, thì chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để hoàn thành yêu cầu đó.

  Để bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trước tiên bạn cần tạo một hồ sơ cá nhân. Để làm điều này, vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và quốc gia của bạn. Sau khi tạo tài khoản thành công, bạn sẽ có thể mở tài khoản thực và tài khoản demo và nhận được một số thông tin nhất định mà bạn đã đồng ý trước.

  Những điều trên áp dụng ngay cả khi bạn không ký hợp đồng với chúng tôi, với điều kiện là việc xử lý nằm trong bối cảnh hợp đồng có thể có với bạn. Sau hai năm khi đơn đăng ký hết hạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn.

 • Để thực hiện một hợp đồng

  Để mở tài khoản thực, chúng tôi sẽ cần phải thu thập dữ liệu để thiết lập danh tính và xác định xem các dịch vụ của chúng tôi có phù hợp với bạn hay không. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân được mô tả bên dưới.

  Chúng tôi thu thập dữ liệu để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu theo thỏa thuận khách hàng của chúng tôi:

  • quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi;
  • quản lý và thực hiện các lệnh hoặc yêu cầu dịch vụ của bạn;
  • thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với bạn.

  Chúng tôi sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để xác định và ngăn chặn tất cả các hành vi bất hợp pháp hoặc hành vi không phù hợp với thỏa thuận khách hàng, chính sách, điều khoản và điều kiện của chúng tôi, đồng thời để xử lý, báo cáo và chấp nhận các khoản thanh toán liên quan đến dịch vụ được cung cấp – nạp hoặc rút tiền. Ngoài ra, dữ liệu này giúp chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến hợp đồng được ký kết với bạn.

  Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để cải thiện các dịch vụ mà công ty cung cấp hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu theo quy định của chúng tôi.

  Là một phần của quy trình này, chúng tôi có thể được yêu cầu chuyển một số dữ liệu cá nhân cho bên trung gian hoặc đối tác (ví dụ: khi bạn thực hiện giao dịch thanh toán, chúng tôi sẽ cần chuyển thông tin về tiến trình giao dịch cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng).

  Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được dịch vụ mà bạn yêu cầu.

  Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật và sửa đổi các thông tin như địa chỉ nếu bạn thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đó.

2. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý như:

 • báo cáo, trả lời các câu hỏi cũng như cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý như Ủy ban dịch vụ tài chính Belize hoặc Cơ quan tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác;
 • xác minh tuổi tác;
 • cung cấp cho Cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan đến các nghĩa vụ theo GDPR;
 • xác minh dữ liệu cá nhân được cung cấp và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ của chúng tôi, bao gồm quy định chống rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố và gian lận. Chẳng hạn, chúng tôi được yêu cầu phải nhận dạng, xác minh danh tính của bạn, kiểm tra các hoạt động và giao dịch cũng như đánh giá hồ sơ rủi ro rửa tiền của bạn để điều tra các cáo buộc gian lận và ngăn chặn gian lận của bên thứ ba hoặc khách hàng;
 • thu thập thông tin về kiến ​​thức, kinh nghiệm, khả năng tài chính, mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro/lợi nhuận của khách hàng đối với các dịch vụ trước khi cung cấp dịch vụ;
 • thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các luật sau:
  • đạo luật phòng chống rửa tiền và khủng bố
  • điều kiện tiêu chuẩn để giao dịch chứng khoán hoặc giấy phép giao dịch ngoại hối của Ủy ban dịch vụ tài chính Belize
  • đạo luật duy trì hồ sơ kế toán 2013
  • quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu vào ngày 27/4/2016 và tất cả các quy định của Ủy ban dịch vụ tài chính Belize
  • và các văn bản pháp luật có liên quan khác đối với việc hạch toán chính xác và hợp pháp;
 • cung cấp thông tin cho tòa án và bên thứ ba trong quá trình tố tụng tại tòa án theo yêu cầu của đơn khởi kiện và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

3. Sự đồng ý của bạn

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý trước của bạn. "Sự đồng ý" này sẽ là cơ sở duy nhất để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích xử lý được nêu rõ dưới đây.

Nếu bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý phù hợp thì cho đến khi rút lại sự đồng ý đó, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • thông báo cho bạn về các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;
 • cung cấp cho bạn các ưu đãi tùy chỉnh và dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa;
 • cung cấp thông tin hoặc cơ hội đang diễn ra mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm;
 • xem xét nhu cầu hiện tại của bạn;
 • cung cấp email về các tài nguyên hữu ích, ưu đãi và các thông tin liên quan đến tiếp thị khác;
 • gửi cho bạn bản tin của chúng tôi hoặc thông tin về các cơ hội khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm (chúng tôi chỉ gửi những thông tin này nếu bạn đã cho biết rằng bạn muốn nhận chúng);
 • thông báo cho người dùng về các bản cập nhật trang web của chúng tôi;
 • cải thiện nội dung của trang web;
 • tùy chỉnh nội dung và/hoặc bố cục của trang web cho từng người dùng.

Để làm điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách quản lý hồ sơ/đăng ký của bạn tại Backoffice.

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách sử dụng dữ liệu đó

Tùy theo dịch vụ sử dụng, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ có thể khác nhau. Các dữ liệu này bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi tìm kiếm dịch vụ, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi tự động thu thập được (địa chỉ IP và thời gian bạn sử dụng dịch vụ khi truy cập trang web hoặc nền tảng của chúng tôi) và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác.

Dưới đây là mô tả chi tiết hơn về những dữ liệu chúng tôi có về bạn, bao gồm cả các ví dụ về cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu đó:

Dữ liệu nhận dạng & liên hệ

Loại dữ liệu

Họ tên, ngày sinh, quốc gia cư trú, quốc tịch và các thông tin khác có trên giấy tờ tuỳ thân và bản sao giấy tờ tuỳ thân của bạn. Địa chỉ nhà, bản sao tài liệu chứng minh nơi cư trú, chi tiết liên lạc, địa chỉ email và số điện thoại. Nơi cư trú thuế và thông tin liên quan đến thuế. Một đoạn video ghi lại bạn và một bức ảnh chụp (video xác minh được sử dụng để xác nhận danh tính và giấy tờ tùy thân của bạn).

Lý do

Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để nhận dạng khách hàng và ngăn chặn các hành vi gian lận cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác. Chúng tôi cần thông tin liên lạc của bạn để:

 • quản lý và điều hành tài khoản của bạn, sản phẩm và dịch vụ;
 • gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ, hỗ trợ và quản trị, lời nhắc, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông tin bạn yêu cầu;
 • thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc phát triển quan trọng liên quan đến các tính năng và hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ này.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này để trả lời các câu hỏi và khiếu nại của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập và xử lý dữ liệu nhận dạng cũng như dữ liệu cá nhân nhạy cảm để tuân thủ các nghĩa vụ “Biết khách hàng của bạn” (“KYC”) theo luật và quy định hiện hành cũng như luật và quy định về chống rửa tiền.

Dữ liệu tài chính/Khẩu vị rủi ro

Loại dữ liệu

Thông tin tài khoản giao dịch, thông tin tài khoản kỹ thuật số, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thông tin thu nhập, hồ sơ xử lý và quản lý ứng dụng, tình trạng việc làm và thông tin việc làm của bạn, thông tin đầu tư, thông tin giao dịch, nhu cầu/trạng thái tài chính, kinh nghiệm giao dịch, thông tin liên quan đến các thỏa thuận về giấy ủy quyền.

Lý do

Ví dụ: dựa trên việc đánh giá thông tin có trong hồ sơ khách hàng của bạn, chúng tôi có thể phân tích hiệu quả dịch vụ nào có thể phù hợp nhất với bạn hoặc dịch vụ bạn có thể cần để có thể cung cấp các dịch vụ này. Chúng tôi cũng dựa trên khẩu vị rủi ro để xác định mức độ phù hợp của các sản phẩm đầu tư.

Dữ liệu giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn

Loại dữ liệu

Thông tin được thu thập trong quá trình mô phỏng, ứng dụng, cuộc thi,… Các tương tác với nhân viên FXChoice qua điện thoại, email hoặc các kênh kỹ thuật số của chúng tôi. Nhận xét và đề xuất của bạn, khiếu nại trong quá khứ.

Lý do

Chúng tôi thu thập dữ liệu này để phân tích, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ được cung cấp cho khách hàng cũng như để đào tạo và kiểm soát chất lượng. Ví dụ: Chúng tôi theo dõi và ghi lại tất cả các thông tin liên lạc giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả các cuộc gọi điện thoại.

Dữ liệu có sẵn công khai hoặc do bên thứ ba cung cấp

Loại dữ liệu

Dữ liệu có sẵn công khai, bao gồm thông tin trên tài khoản mạng xã hội của bạn. Thông tin về bạn được lấy từ các bên thứ ba, ví dụ như chủ tài khoản chung hoặc những người được chỉ định hành động đại diện cho bạn. Thông tin có sẵn trên cơ sở dữ liệu công khai và riêng tư cần thiết cho việc kiểm soát chống rửa tiền của chúng tôi.

Lý do

Đôi khi chúng tôi sử dụng dữ liệu này để xác minh rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là chính xác. Chúng tôi cũng sử dụng những dữ liệu này để hiểu thêm về mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi, qua đó có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Dữ liệu mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng

Loại dữ liệu

Sự đồng ý của bạn cho phép chúng tôi liên hệ với bạn thông qua một số kênh nhất định nhằm cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trên Internet của bạn bằng công nghệ được gọi là "cookie", công nghệ này thường có thể được kiểm soát thông qua các trình duyệt Internet. Chúng tôi thu thập thông tin về cài đặt trình duyệt internet của bạn hoặc giao thức internet (IP) và các thông tin liên quan khác để xác định vị trí địa lý của bạn khi cung cấp dịch vụ.

Lý do

Chúng tôi sử dụng dữ liệu hoạt động trực tuyến để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng địa chỉ giao thức Internet để thiết lập vị trí địa lý và sử dụng vị trí đó để lọc một số tính năng có sẵn ở quốc gia của bạn, chẳng hạn như các phương thức thanh toán khác nhau. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin vị trí của bạn để phát triển các mô hình phân tích ẩn danh nhằm cải thiện dịch vụ của mình. Phân tích này hoàn toàn không mang tính cá nhân và bạn sẽ không bao giờ bị nhận dạng.

FXChoice ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại và các tương tác khác với bạn (email hoặc thông qua các kênh kỹ thuật số của chúng tôi). Bạn sẽ luôn được thông báo khi chúng tôi ghi lại cuộc trò chuyện của bạn với nhân viên của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập nhận xét, đề xuất cũng như khiếu nại trước đây của bạn để phân tích, đánh giá và cải thiện dịch vụ, cũng như để đào tạo và kiểm soát chất lượng. Ví dụ: Chúng tôi có thể theo dõi và ghi lại tất cả các thông tin liên lạc giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả các cuộc gọi điện thoại.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn từ các bên khác như chủ tài khoản chung hoặc những người được chỉ định hành động đại diện cho bạn.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin này thông qua đơn đăng ký; tài liệu cần thiết để mở tài khoản giao dịch; tuyên bố được cung cấp bởi bạn; email và các kênh khác để trao đổi thư từ cũng như liên lạc qua điện thoại với bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin một cách gián tiếp thông qua việc sử dụng cookie, điều này sẽ được đề cập bên dưới trong Tuyên bố này.

FXChoice không chịu trách nhiệm đối với việc thiếu kiểm soát của phụ huynh dẫn đến việc FXChoice nhận dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. FXChoice sẽ xóa ngay lập tức nếu nhận được những dữ liệu cá nhân như vậy.

FXChoice không chấp nhận khách hàng dưới 18 tuổi và không thu thập dữ liệu cá nhân từ họ.

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho FXChoice

Bạn sẽ sở hữu nhiều quyền khác nhau khi dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Những quyền này cho phép bạn kiểm soát cách xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện miễn phí bất kỳ quyền nào trong số này (trong trường hợp ngoại lệ, bạn sẽ bị tính một khoản phí hợp lý hoặc FXChoice có thể từ chối yêu cầu của bạn). Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu để chứng minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Sau khi đã chắc chắn về danh tính của bạn, chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu mà không có sự chậm trễ vô lý nào trong khoảng thời gian một tháng. FXChoice sẽ thực hiện yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong vòng 10 ngày. Khoảng thời gian này có thể kéo dài trong những trường hợp đặc biệt và trong trường hợp kéo dài, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo nêu rõ lý do.

Bạn có quyền:

 1. Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn
 2. Bạn có thể truy cập những dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu truy cập dữ liệu cho chúng tôi thông qua các phương thức được mô tả trong phần “Cách liên hệ với FXChoice” ở trên. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn danh sách dữ liệu cá nhân đầy đủ nhất có thể. Tuy nhiên, danh sách này sẽ không bao gồm một số dữ liệu cá nhân từ các tệp sao lưu, nhật ký và hồ sơ lưu trữ vì những thông tin này không được FXChoice xử lý liên tục và do đó không có sẵn ngay lập tức. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không thể thông báo dữ liệu cá nhân này cho bạn. Tuy nhiên, những dữ liệu cá nhân đó vẫn sẽ tuân theo các quy trình quản lý dữ liệu tiêu chuẩn và sẽ chỉ được xử lý và lưu trữ trong khuôn khổ của các quy trình này.

 1. Chỉnh sửa/hạn chế/xóa dữ liệu cá nhân của bạn
 2. Nếu bạn cho rằng một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ là không chính xác hoặc không cập nhật, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các phương thức được mô tả trong phần "Cách liên hệ với FXChoice" ở trên, sau khi chúng tôi đã xác minh thông tin. Nếu bạn nghi ngờ về tính chính xác của thông tin được lưu giữ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế thông tin này trong khi chúng tôi xem xét khiếu nại của bạn.

  Bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu nghi ngờ rằng chúng tôi không có cơ sở hợp pháp để xử lý một số thông tin nhất định hoặc chúng tôi không còn quyền sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nữa.

  Chúng tôi không có nghĩa vụ phải sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều đó ngăn chúng tôi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn hoặc nếu FXChoice được yêu cầu hoặc được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lý do pháp lý hoặc theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

  Chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dữ liệu cá nhân để hệ thống của chúng tôi có thể lưu giữ những dữ liệu chính xác và cập nhật.

 1. Rút lại sự đồng ý của bạn
 2. Khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như cho phép chúng tôi liên hệ với bạn về một trong các dịch vụ của chúng tôi, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý phần hồ sơ/đăng ký tại Backoffice. Nếu bạn rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân (và nếu không có lý do nào khác để tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn), bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý trước đó của bạn.

 1. Phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích nhất định
 2. Nếu bạn không đồng ý với cách chúng tôi xử lý một số dữ liệu nhất định, bạn có thể phản đối bằng cách sử dụng một trong các phương thức trong phần "Cách liên hệ với FXChoice" ở trên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cho bạn về lý do xử lý các dữ liệu cá nhân.

  Một số hoạt động được tự động hóa mà không cần sự can thiệp của con người, có thể bao gồm các quyết định chỉ dựa trên hoặc chủ yếu dựa trên quá trình xử lý tự động. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem phần "Lý do và cách chúng tôi sử dụng các thuật toán để ra quyết định tự động" bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với kết quả của quy trình ra quyết định tự động, bạn có thể liên hệ với nhân viên của FXChoice để bày tỏ quan điểm của mình và phản đối điều này bằng cách sử dụng các phương thức liên hệ trong phần "Cách liên hệ với FXChoice" ở trên.

 1. Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang định dạng điện tử
 2. Bạn có thể (trong một số trường hợp nhất định) yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác để bạn có thể lưu trữ và sử dụng lại dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích của riêng mình trên các dịch vụ khác nhau. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc tổn thất nào mà bạn và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định phải gánh chịu do việc sử dụng dữ liệu cá nhân không đúng cách sau khi nhận được từ chúng tôi.

 1. Quyền khiếu nại
 2. Nếu bạn cho rằng chúng tôi vi phạm pháp luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi để làm rõ vấn đề. Tất nhiên, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại quốc gia thành viên nơi bạn sinh sống, làm việc hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm bị cáo buộc.

  Kể từ sau ngày 25/5/2018, bạn có thể gửi khiếu nại tới cơ quan quản lý của EU.

 1. Cách thực hiện các quyền của bạn.
 2. Bạn có thể thực hiện các quyền được nêu trên mà không bị tính phí bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các phương thức liên hệ trong phần 'Cách liên hệ với FXChoice’.

  Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trong thư gửi cho chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng và/hoặc thông tin bổ sung để xác thực danh tính khi bạn đưa ra yêu cầu như vậy.

An ninh và bảo mật

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng không bị truy cập, sử dụng hay tiết lộ trái phép. Chúng tôi cũng thực hiện các quy trình để đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền hợp lệ mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có sẵn các hệ thống và quy trình để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ không đúng cách, lạm dụng hoặc mất thông tin.

Chỉ những nhân viên được ủy quyền hợp lệ mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định. Những nhân viên đó có thể bao gồm các nhân viên làm việc trong bộ phận tiếp thị và bán hàng, bộ phận tài chính, bộ phận chăm sóc khách hàng, Ban Giám đốc hoặc đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nội bộ để bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị truy cập trái phép, đồng thời duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng đúng cách. Các biện pháp bảo mật này bao gồm việc mã hóa dữ liệu cá nhân, tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, bảo vệ vật lý các cơ sở lưu trữ dữ liệu cá nhân và các quy trình bảo mật mạnh mẽ trong mọi hoạt động dịch vụ. Chỉ một số người hạn chế có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật đối với dữ liệu của bạn mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sử dụng các thuật toán mã hóa đáng tin cậy để truyền và lưu trữ thông tin của bạn.

Để đảm bảo tính bảo mật cho việc truyền dữ liệu, chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL được mã hóa 256 bit để mã hóa thông tin được truyền từ hoặc tới bất kỳ khách truy cập nào vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho bên thứ ba mượn dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích sử dụng riêng.

Lý do và cách chúng tôi sử dụng thuật toán tự động để ra quyết định

Chúng tôi sử dụng các thuật toán tự động để có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn hơn và cải thiện tính hiệu quả của các quy trình và dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi sử dụng tính năng ra quyết định tự động liên quan đến việc đánh giá đơn đăng ký của bạn, khẩu vị rủi ro và thông tin bạn cung cấp trong đơn đăng ký, kinh nghiệm giao dịch, thu nhập, thông tin về công việc của bạn,…;

FXChoice sử dụng thông tin này để áp dụng nhất quán các quy tắc đánh giá rủi ro nội bộ. Điều này đảm bảo đơn đăng ký được xử lý một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Cookie

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trên ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi các lượt truy cập vào trang web. Cookie cho phép chúng tôi cải thiện việc sử dụng trang web của bạn, chẳng hạn bằng cách ghi nhớ mật khẩu và tùy chọn xem của bạn, cho phép bạn truy cập các phần “chỉ dành cho thành viên” khác nhau trên trang web mà không cần phải đăng ký lại. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để đo lường hoạt động của trang web và thực hiện các cải tiến cũng như cập nhật dựa trên mức độ phổ biến của từng khu vực.

Trang web có thể đọc cookie mỗi khi người dùng truy cập lại. Thông tin được lưu trữ trong cookie có thể liên quan đến thói quen truy cập của người dùng trên trang web hoặc số nhận dạng duy nhất để trang web có thể xác định người dùng khi họ truy cập lại.

Bằng cách lưu cài đặt cho nhiều thành phần khác nhau của trang web, cookie cải thiện trải nghiệm duyệt web trong suốt lần truy cập của người dùng và các lần truy cập tiếp theo.

FXChoice sử dụng cookie để thu thập thông tin khi khách truy cập sử dụng trang web, bao gồm thông tin như tốc độ kết nối, chi tiết hệ điều hành, cấu hình phần cứng máy tính, thời gian và thời lượng mỗi lần truy cập, địa chỉ IP, vị trí và các thông tin khác.

Thông tin được cookie thu thập cho phép FXChoice hiểu hiệu quả sử dụng trang web của mình, bao gồm số lượng khách truy cập, số trang được xem mỗi lần, thời gian xem mỗi trang cụ thể,… Điều này giúp mang đến cho khách truy cập trải nghiệm tốt hơn.

FXChoice sẽ không nhận dạng cá nhân khách truy cập dựa trên địa chỉ IP, trừ khi điều này là cần thiết để xác định gian lận hoặc vì lý do khác theo yêu cầu của pháp luật.

Khách truy cập vẫn có thể sử dụng hầu hết các chức năng trên trang web FXChoice nếu tắt cookie khỏi trình duyệt web. Tuy nhiên, Backoffice yêu cầu bật cookie để dịch vụ hoạt động bình thường.

Cookie không có bất kỳ tác động nào đến tính bảo mật của máy tính của bạn.

Để bật hoặc tắt cookie, hãy làm theo hướng dẫn của trình duyệt web bạn dùng, hướng dẫn thường nằm trong menu "Trợ giúp", "Công cụ" hoặc "Chỉnh sửa".

FXChoice không sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng Internet của người dùng và khách hàng sau khi họ rời khỏi trang web, cũng như không lưu trữ thông tin mà bên thứ ba có thể đọc hoặc theo dõi. Chúng tôi không trao đổi, bán hoặc phân phối thông tin cookie mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng “Google Analytics” để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. “Google Analytics” tạo số liệu thống kê và thông tin khác về việc sử dụng trang web thông qua cookie trên máy tính của người dùng. Thông tin được tạo liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web. "Google” sẽ lưu trữ thông tin này. “Chính sách bảo mật của Google” có sẵn tại liên kết: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn không?

FXChoice đôi lúc sẽ phải chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba đáng tin cậy – những bên thực hiện các chức năng quan trọng cho chúng tôi theo hướng dẫn của chúng tôi và áp dụng các biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các vấn đề liên quan đến bảo mật hoặc kỹ thuật. Sau đây chúng tôi sẽ nói rõ hơn về lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba.

Mục đích chính khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba là để cung cấp cho bạn các dịch vụ chất lượng, nhanh chóng và toàn diện, đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng kỳ vọng của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu đã chắc chắn rằng tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu đều đã được thực hiện và chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đó. Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm về tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân cho những bên sau (đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân/đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân):

 • Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác bên thứ ba đáng tin cậy để xác minh danh tính và thông tin tài khoản của bạn, đại diện cho chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý các thông tin cá nhân. Chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân dựa trên hợp đồng được ký kết giữa chúng tôi, theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
 • Khi chúng tôi thuê luật sư, kiểm toán viên, thẩm định viên và các chuyên gia tư vấn khác đại diện cho chúng tôi hoặc những người cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau;
 • Khi chúng tôi làm việc với người mà bạn uỷ quyền đại diện cho bạn hoặc những người mà bạn đã thông báo cho chúng tôi được ủy quyền đưa ra hướng dẫn hoặc sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ thay mặt bạn (ví dụ: thông qua giấy ủy quyền);
 • Khi chúng tôi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng hoặc các đối tác khác hoặc sử dụng các bên thứ ba chuyên biệt như các nhà cung cấp thanh khoản, Skrill Limited, Paysafe Holdings UK Limited, Visa và MasterCard, để hỗ trợ chúng tôi xử lý việc thanh toán;
 • Khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hợp tác hoặc thông qua quy trình pháp lý với Belize và các cơ quan quản lý khác như Ủy ban dịch vụ tài chính Belize hoặc Cơ quan tình báo tài chính, ngân hàng trung ương, tòa án, cơ quan phòng chống gian lận hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Các công ty hỗ trợ FXChoice trong việc xác định và phân tích hành vi người dùng trên trang web, chẳng hạn như Google Analytics.
 • Các nhà khai thác bưu chính liên quan đến việc gửi bưu kiện hợp đồng, thoả thuận và các tài liệu khác, cũng như nhu cầu xác minh danh tính khi giao hàng;
 • Các đơn vị cung cấp thiết bị, phần mềm và phần cứng được sử dụng để xử lý dữ liệu cá nhân và thiết lập mạng công ty cũng như thực hiện các dịch vụ khác nhau như kế toán, thanh toán cho các dịch vụ và sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật,…;
 • Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết bị đầu cuối;
 • Các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành;
 • Nếu bạn đã chọn làm Đại lý (Đối tác giới thiệu), chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin để hoàn thành quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký của bạn với họ;
 • Đôi khi, chúng tôi có thể thu hút các công ty vì mục đích thống kê để cải thiện hoạt động marketing của FXChoice. Chúng tôi cung cấp thông tin theo hợp đồng được ký kết giữa chúng tôi, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được tiết lộ trên cơ sở ẩn danh và tổng hợp; danh tính cá nhân của bạn sẽ được mã hóa;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính điện tử khi văn bản liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ được ký bằng chữ ký số;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức, lưu trữ, lập chỉ mục và hủy tài liệu lưu trữ dưới dạng giấy và/hoặc điện tử.

Đôi khi, chúng tôi có thể sẽ cần chia sẻ dữ liệu với các tổ chức có trụ sở nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc tiến hành xử lý bên ngoài EEA. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài EEA nếu quốc gia đó cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp theo quy định của Ủy ban Châu Âu. Hoặc chúng tôi có thể gửi dữ liệu ra bên ngoài EEA nếu việc chuyển dữ liệu được thực hiện theo thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý tuân theo các yêu cầu của EU về việc chuyển dữ liệu cá nhân đến các đơn vị xử lý dữ liệu bên ngoài EEA.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng cho bên thứ ba trong các trường hợp bán, chuyển nhượng, định đoạt, thanh lý (hoặc có khả năng bán, chuyển nhượng, định đoạt hoặc thanh lý), sáp nhập, thanh lý, mua lại tất cả hoặc về cơ bản là tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của FXChoice

Thu thập thông tin của bên thứ ba

Chính sách của chúng tôi chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ những dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ khách hàng. Nếu bạn tiết lộ thông tin của mình cho các bên khác thông qua các dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như nhấp vào liên kết đến một trang web hoặc ứng dụng khác) hoặc thông qua các trang web hoặc ứng dụng khác, việc các bên này sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin bạn cung cấp có thể áp dụng theo các quy tắc khác.

Cần lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba có thể có chính sách bảo mật của riêng họ, và chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ những chính sách này. Trước khi sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi khuyên bạn nên đọc và hiểu toàn bộ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo hành và chính sách bảo mật của các trang web và dịch vụ đó, đồng thời hãy đảm bảo rằng bạn đồng ý với các điều khoản nêu trên.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Thời gian lưu giữ các dữ liệu cá nhân cụ thể sẽ tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu được nắm giữ và mục đích xử lý dữ liệu đó. Thông thường, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng sau khi chấm dứt hợp đồng, nhưng những dữ liệu đó sẽ không bị xóa ngay lập tức.

Tùy theo nghĩa vụ pháp lý, FXChoice sẽ xác định khoảng thời gian lưu giữ phù hợp cho từng dữ liệu. Ví dụ: Theo điều 16, đoạn 4 của Đạo luật phòng chống rửa tiền và khủng bố, chúng tôi được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu khách hàng nhất định trong vòng 5 năm sau ngày hoàn thành giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh có liên quan hoặc khi mối quan hệ kinh doanh kết thúc, tùy theo thời điểm nào đến sau. Theo điều 6, đoạn 2 của Đạo luật lưu giữ hồ sơ kế toán năm 2013, nếu có một giao dịch đáng ngờ hoặc khi đang tiến hành điều tra về hoạt động rửa tiền/hành vi phạm tội liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch, chúng tôi được yêu cầu lưu giữ một số thông tin nhất định liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đó cho đến khi hoàn thành điều tra hoặc sau 5 năm, tùy theo thời điểm nào đến sau.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều này là cần thiết cho các thủ tục pháp lý, hành chính hoặc tư pháp đang chờ giải quyết liên quan đến khiếu nại giữa bạn và chúng tôi.

Nếu không còn mục đích thu thập thông tin và dữ liệu cá nhân không còn cần thiết nữa, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh, điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân đó sẽ không thể nhận dạng được bằng bất kỳ cách nào. FXChoice đã triển khai các quy trình để đảm bảo rằng các tệp được làm sạch thường xuyên và không lưu giữ những dữ liệu cá nhân không còn cần thiết.

Cập nhật tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Tuyên bố này sẽ thường xuyên được xem xét và sửa đổi nếu có những thay đổi trong cách xử lý dữ liệu cá nhân. Trang web myfxchoice.com của chúng tôi sẽ luôn cập nhật phiên bản mới nhất.

Trong trường hợp tài liệu có những sửa đổi đáng kể, chúng tôi có thể sẽ đăng thông báo về những sửa đổi đó trong phần "Tin tức" trên trang web. Bạn hãy thường xuyên xem lại phiên bản mới nhất của tuyên bố bảo vệ dữ liệu này để được thông báo về cách chúng tôi đang nỗ lực hết mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân thu thập được.

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 1/8/2022.

Giới thiệu về Cookie

FXChoice sử dụng cookie như thế nào?

FXChoice không sử dụng cookie để thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Trên thực tế, mục đích duy nhất mà cookie được sử dụng trực tiếp là liên kết các yêu cầu từ thiết bị của người dùng với trình duyệt web. Tuy nhiên, FXChoice sử dụng một số dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics và các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ sử dụng cookie để theo dõi những thông tin về khách truy cập sử dụng trang web bao gồm thông tin phiên bản trình duyệt, loại hệ điều hành, loại thiết bị,…

Thông tin được thu thập theo cách này cho phép FXChoice hiểu cách trang web của mình được sử dụng, bao gồm số lượng khách truy cập, số trang được xem mỗi lần, thời gian xem một trang cụ thể,… Qua đó giúp FXChoice cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách truy cập.

FXChoice không cố gắng xác định khách truy cập từ địa chỉ IP cá nhân của họ trừ khi điều này là cần thiết để xác định gian lận hoặc do yêu cầu của pháp luật.

Khách truy cập vẫn có thể sử dụng hầu hết trang web FXChoice với đầy đủ chức năng nếu tắt cookie khỏi trình duyệt web. Tuy nhiên, Backoffice (thuật ngữ chúng tôi sử dụng để chỉ hồ sơ khách hàng) yêu cầu bật cookie để hoạt động bình thường.

Cookie không làm tổn hại đến tính bảo mật của máy tính của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Bằng cách lưu cài đặt cho các thành phần khác nhau của trang web, cookie có thể cải thiện trải nghiệm duyệt web trong suốt lần truy cập của người dùng và trong các lần truy cập lại.

Làm cách nào để kiểm soát cookie?

Việc tắt một số loại cookie có thể yêu cầu sử dụng thêm các tiện ích mở rộng của trình duyệt hoặc sử dụng một loại cookie đặc biệt – cookie từ chối (opt-out cookie). Người dùng cũng có thể xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình và có thể cài đặt ngăn không cho lưu cookie trên hầu hết các trình duyệt. Việc vô hiệu hóa tất cả cookie thông qua cài đặt trình duyệt web sẽ làm mất chức năng của trang web FXChoice và dẫn đến trải nghiệm người dùng có thể không đạt yêu cầu. Để biết thêm thông tin về cách quản lý cookie, bao gồm cả việc tắt các loại cookie khác nhau, vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org

Giới thiệu về thông báo đẩy

Thông báo đẩy trên web là gì?

Thông báo đẩy là những mẩu tin nhắn có thể tiếp cận người dùng mọi lúc mọi nơi. Nếu cửa sổ bật lên chỉ xuất hiện khi người dùng truy cập một trang web nhất định, thông báo đẩy lại hoạt động độc lập với trang web và được gắn với trình duyệt web và ứng dụng. Thông báo đẩy trên web là các thông báo có thể thao tác được một trang web gửi tới thiết bị của khách truy cập.

Chúng tôi sử dụng thông báo đẩy trên web như thế nào?

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhận được yêu cầu cho phép hiện thông báo đẩy.

Thông báo đẩy được chúng tôi sử dụng để gửi tin nhắn cho bạn. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân thông qua thông báo đẩy. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông báo đẩy nếu bạn đồng ý nhận chúng. Trình duyệt và thiết bị của bạn có toàn quyền kiểm soát đăng ký nhận thông báo. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát đăng ký của bạn đối với thông báo đẩy của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi sẽ xuất hiện một cửa sổ bật lên và bạn cung cấp quyền bằng cách nhấp vào "Cho phép" trên thông báo chọn tham gia. Nếu bạn chọn nhấp vào "Chặn", bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào.

Bạn có thể tắt thông báo đẩy trên trình duyệt của mình.

Nếu bạn chọn nhận thông báo đẩy, NOTIX sẽ đại diện cho chúng tôi lưu trữ một mã định danh duy nhất được liên kết với thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ này. Mã định danh này là ẩn danh và không chứa dữ liệu cá nhân.

Tại sao chúng tôi sử dụng thông báo đẩy trên web?

Thông báo đẩy trên web cho phép trang web của chúng tôi thông báo cho bạn những tin nhắn mới hoặc nội dung cập nhật. Nếu chúng tôi được cấp quyền, chúng tôi sẽ có thể gửi thông báo tới trình duyệt của bạn khi trình duyệt mở, và trình duyệt sẽ hiển thị thông báo trên màn hình.

Thông báo đẩy không gây hại cho máy tính hay trải nghiệm duyệt web của bạn; thay vào đó, chúng tôi sử dụng thông báo đẩy để cải thiện dịch vụ của mình và giúp bạn tương tác với chúng tôi dễ dàng hơn.

Những trình duyệt nào được hỗ trợ?

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Samsung Browser
 • Opera
 • Yandex Browser
 • UC browser
 • và macOS Safari

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu thông báo đẩy?

Người dùng thường nhận được từ 1 đến 4 thông báo mỗi ngày.

Có tính phí cho thông báo đẩy không?

Việc nhận thông báo đẩy là hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần chấp nhận chúng, ngoài ra không có yêu cầu nào khác.

Làm cách nào để hủy đăng ký nhận thông báo đẩy trên web?

Nếu bạn đã đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi, bạn có thể rút lại sự đồng ý (tức là hủy đăng ký nhận thông báo đẩy trên web) bằng cách:

Ví dụ trên Google Chrome:

 1. Mở trình duyệt Google Chrome trên thiết bị của bạn.
 2. Chuyển đến Cài đặt.
 3. Trong phần 'Quyền riêng tư và bảo mật', hãy nhấp vào 'Cài đặt trang web'.
 4. Nhấp vào Thông báo.
 5. Chọn chặn hoặc cho phép thông báo: bạn có thể chọn một miền cụ thể mà bạn đã cho phép đăng ký trước đó và xóa miền đó. Bạn sẽ không còn nhận được thông báo từ một trang web nếu bạn xóa đăng ký của mình thông qua cài đặt trình duyệt.

Cách vô hiệu hóa thông báo đẩy trên một số trình duyệt