Chính sách & Thủ tục

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư trên internet và sự tin tưởng của khách hàng cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi và doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi thu thập các dữ liệu về người dùng và trong tài liệu này, chúng tôi sẽ mô tả những dữ liệu chúng tôi thu thập và cách xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn sửa đổi các thông tin bạn đã gửi cho chúng tôi tại đây. Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho trang web myfxchoice.com của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập dữ liệu cá nhân và sử dụng cookie.

Dữ liệu thu thập được

Khi bạn đăng ký tài khoản demo hoặc tài khoản thực với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ những thông tin sau (dữ liệu của bạn) cho các mục đích quản trị, liên quan đến dịch vụ và/hoặc pháp lý:

 • Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số đăng ký cá nhân và địa chỉ e-mail,… (Thông tin cá nhân)
 • Thông tin tài chính để đánh giá tín dụng (Thông tin tài chính)
 • Thông tin mẫu lưu lượng truy cập trang web và địa chỉ IP

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật theo luật áp dụng cho việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân tại khu vực pháp lý nơi FXChoice đặt trụ sở, như được trình bày chi tiết trong phần "Tiết lộ dữ liệu cá nhân" bên dưới.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trên ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi các lượt truy cập vào trang web. Cookie cho phép chúng tôi cải thiện việc sử dụng trang web của bạn, chẳng hạn bằng cách ghi nhớ mật khẩu và tùy chọn xem, cho phép bạn truy cập các phần “chỉ dành cho thành viên” khác nhau trên trang web mà không cần phải đăng ký lại. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để đo lường hoạt động của trang web và thực hiện các cải tiến cũng như cập nhật dựa trên mức độ phổ biến của từng khu vực trên website.

Chúng tôi không sử dụng cookie để truy xuất thông tin ban đầu không được gửi trong cookie. Chúng tôi không sử dụng thông tin được truyền qua cookie để tiếp thị hoặc quảng cáo trực tiếp mà không có sự đồng ý của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được

Chúng tôi thu thập cả thông tin cá nhân và thông tin tổng hợp cho nhiều mục đích khác nhau.

Những dữ liệu này được sử dụng để:

 • Cải thiện nội dung của trang web
 • Tùy chỉnh nội dung và/hoặc bố cục của trang web cho từng người dùng
 • Thông báo cho người dùng về các cập nhật của trang web
 • Gửi bản tin hoặc thông tin về các cơ hội khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin này nếu bạn cho phép.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi người dùng cung cấp thông tin để đăng ký thành viên hoặc đăng ký tài khoản. Chúng tôi giới hạn việc thu thập thông tin cá nhân ở mức cần thiết để quản lý hoạt động kinh doanh và cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng.

Thông tin về mẫu lưu lượng truy cập bao gồm thông tin về những trang web mà người dùng sử dụng và truy cập cũng như số lượng người dùng đăng nhập vào trang web của chúng tôi hàng ngày. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp, có nghĩa là không xác định được các người dùng cá nhân.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu thu thập được để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hiện có hoặc đang được xem xét, các vấn đề kỹ thuật, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc cập nhật tài khoản và các vấn đề liên quan.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi các sản phẩm và dịch vụ của mình (bao gồm tất cả các chiến dịch tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ này). Nếu bạn không muốn nhận những tài liệu tiếp thị này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Chat trực tuyến hoặc tạo phiếu yêu cầu.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật dữ liệu cá nhân, không chuyển hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào một cách bất hợp pháp.

Tất cả dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật đầy đủ và sẽ chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba như cơ quan hành chính hoặc tư pháp nếu chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo luật hiện hành hoặc nếu bạn đã đồng ý bằng văn bản cho việc tiết lộ đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý hoặc sửa đổi phạm vi của nó bất cứ lúc nào.

Ngoài những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin sau:

 • Dữ liệu khách hàng chung như tên, địa chỉ và số đăng ký cá nhân,… cho các công ty thực hiện các nhiệm vụ hành chính cho chúng tôi.
 • Dữ liệu khách hàng chung về khách hàng doanh nghiệp cho các tổ chức tài chính được bảo mật chuyên nghiệp, cho mục đích tiếp thị và tư vấn.

Cách thay đổi/chỉnh sửa thông tin

Bạn cũng có thể tự thay đổi dữ liệu của mình trên trang "Chỉnh sửa hồ sơ của bạn" trong menu chính của khu vực dành cho thành viên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi theo số +52 556 826 8868.

Chính sách hoàn tiền thẻ

 1. Tiền hoàn lại phải được thực hiện bằng cùng đơn vị tiền tệ với khoản tiền nạp ban đầu.
 2. Khách hàng không thể yêu cầu hoàn lại số tiền lớn hơn số tiền đã nạp, trừ khi các giao dịch đó được bên xử lý thẻ có liên quan và ngân hàng của khách hàng cho phép. Nói cách khác, tổng số tiền hoàn lại không được vượt quá tổng số tiền nạp.
 3. Không cho phép thanh toán của bên thứ ba. Nếu sử dụng thẻ của bên thứ ba, số tiền nạp sẽ được hoàn trả vào chính thẻ đó sau khi FXChoice nhận được giấy tờ tùy thân từ chủ thẻ.
 4. Khách hàng có quyền sử dụng nhiều thẻ miễn là tất cả các thẻ đó đều thuộc sở hữu của khách hàng; tuy nhiên, mục 2 sẽ vẫn được áp dụng cho từng thẻ.
 5. Để đáp ứng các quy định theo mục 2, một yêu cầu thanh toán đôi khi có thể được xử lý trong nhiều giao dịch.
 6. Nếu nạp tiền bằng thẻ đã hết hạn hoặc nếu thẻ bị thay đổi, thì về mặt kỹ thuật sẽ không thể hoàn tiền được và trong những trường hợp như vậy, FXChoice có quyền từ chối các giao dịch được yêu cầu theo mục 1 của Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.
 7. Phí xử lý được tính sẽ phụ thuộc vào đơn vị xử lý thẻ có sẵn ở mỗi quốc gia.
 8. Để xử lý việc rút tiền, FXChoice có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung liên quan đến thanh toán (nếu cần), để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thủ tục nội bộ.

Chính sách nạp và rút tiền

 1. Phương thức thanh toán: Khách hàng chỉ có thể nạp và rút tiền bằng các phương thức thanh toán có sẵn tại phần “Nạp tiền và rút tiền” trong Backoffice. Theo nguyên tắc chung để rút tiền, khách hàng phải sử dụng cùng phương thức thanh toán đã được dùng để nạp tiền. Nếu không thể sử dụng cùng một phương thức, FXChoice Limited cho phép khách hàng sử dụng phương thức thanh toán khác, với điều kiện khách hàng phải chứng minh rằng tài khoản đã đăng ký với phương thức thanh toán mới là do chính họ đứng tên. Trong trường hợp này, đồng tiền dùng để nạp và rút cũng phải giống nhau. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà FX Choice Limited sử dụng ngừng hoạt động một thời gian thì FX Choice Limited có quyền tạm dừng việc rút tiền cho đến khi dịch vụ đó hoạt động trở lại. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngừng dịch vụ vĩnh viễn, FX Choice Limited sẽ cung cấp các tùy chọn thay thế để đáp ứng các yêu cầu trên (tốt nhất là cùng đồng tiền và chủ tài khoản).
 2. Tài khoản thanh toán: Theo nguyên tắc chung để rút tiền, khách hàng phải sử dụng chính tài khoản thanh toán mà họ đã sử dụng để nạp tiền. Nếu không thể sử dụng cùng một tài khoản thanh toán, FX Choice Limited có thể cho phép khách hàng sử dụng một tài khoản thanh toán khác, nhưng khách hàng phải chứng minh rằng mình là chủ tài khoản đó.
 3. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền dùng để nạp và rút tiền phải là những đồng tiền có sẵn trong phần "Nạp tiền và rút tiền" và được các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ.

  Việc thanh toán bằng các đồng tiền không được hỗ trợ có thể được thực hiện, nhưng phải theo quyết định riêng của FX Choice Limited khi xem xét từng trường hợp.

  Trừ những trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng, khách hàng sẽ không thể rút tiền bằng đồng tiền khác với đồng tiền đã sử dụng để nạp.

  Khách hàng hiểu rằng các trường hợp nạp hoặc rút bằng đồng tiền khác với những đồng tiền có sẵn trong phần 'Nạp tiền và rút tiền' trên trang web của công ty hoặc trường hợp không phải là đồng tiền của tài khoản được nạp tiền, FX Choice Limited có thể cần thực hiện việc chuyển đổi tiền tệ. Trong những trường hợp như vậy, FX Choice Limited sẽ hoàn trả hoặc chuyển tiền sau khi trừ tất cả các phí chuyển đổi hoặc các khoản phí khác mà FX Choice Limited phải chịu. 

  Khi xử lý các yêu cầu rút tiền, FX Choice Limited sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái nội bộ từ nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ của FX Choice Limited vào ngày rút tiền.

 1. Thanh toán từ bên thứ ba: Nghiêm cấm thanh toán từ bên thứ ba. Đó là lý do tại sao FX Choice Limited có quyền hủy các khoản tiền nạp hoặc rút của khách hàng nếu họ cố gắng sử dụng tài khoản của bên thứ ba. Nếu khách hàng nạp tiền từ tài khoản của bên thứ ba, tiền sẽ được chuyển trở lại vào tài khoản đó. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ phải chịu mọi phí chuyển tiền phát sinh.
 2. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính đầy đủ của dữ liệu khi gửi các yêu cầu nạp tiền hoặc rút tiền.
 3. FX Choice Limited có quyền yêu cầu tất cả các dữ liệu, thông tin làm rõ hoặc tài liệu bổ sung cần thiết để xử lý chính xác các giao dịch chuyển tiền hoặc để tuân thủ các quy định hiện hành, thủ tục KYC và AML. Trong trường hợp FX Choice Limited không hài lòng với tài liệu do khách hàng cung cấp liên quan đến việc rút tiền hoặc nạp tiền, FX Choice Limited có quyền hoàn trả tiền cho người chuyển tiền sau khi đã trừ phí chuyển khoản hoặc các khoản phí phát sinh bởi FX Choice Limited, hoặc hủy bỏ hoặc trì hoãn việc xử lý khoản thanh toán đó cho đến khi thông tin bắt buộc được cung cấp.
 4. Thời gian xử lý: Khách hàng đồng ý rằng việc xử lý yêu cầu hoàn tiền có thể mất tối đa 24 giờ vào ngày làm việc (đóng cửa vào cuối tuần) kể từ khi xác nhận yêu cầu, trừ khi cần thêm thông tin, làm rõ hoặc tài liệu bổ sung. Trong trường hợp này, khoảng thời gian 24 giờ bắt đầu tính từ khi nhận được thông tin được yêu cầu. Khách hàng đồng ý rằng việc xử lý các yêu cầu hoàn tiền theo chính sách hiện hành có nghĩa là FX Choice Limited sẽ phải gửi yêu cầu hoàn tiền cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình. FX Choice Limited không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian mà mỗi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc đối tác cần để xử lý một yêu cầu.
 5. Phí: FX Choice Limited có quyền tính phí khi nạp tiền và rút tiền, số tiền này được tính dựa trên chi phí mà Công ty phải trả khi thực hiện yêu cầu rút tiền của khách hàng. Để biết thông tin về các khoản phí, vui lòng tham khảo trang web của công ty và Backoffice của khách hàng. Trong trường hợp có sự khác biệt, thông tin được công bố trong Backoffice của khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng. FX Choice Limited có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tính phí bổ sung cho khách hàng (nếu có) nếu khách hàng rút tiền bằng một hệ thống thanh toán khác.
 6. Nếu các dịch vụ của FX Choice Limited được cung cấp đúng cách, khách hàng đồng ý sẽ không yêu cầu ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng hoàn tiền hoặc bi hoàn trong hoặc sau khi sử dụng các dịch vụ của FX Choice Limited. Bất kỳ nỗ lực nào như vậy có thể được coi là vi phạm Thỏa thuận khách hàng và khách hàng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, nếu FX Choice Limited nhận được khoản bồi hoàn cho bất kỳ giao dịch nào, chúng tôi có quyền giữ số dư hiện tại của khách hàng và trả lại tiền sau khi khấu trừ tất cả các khoản phí liên quan đến khoản bồi hoàn.
 7. Nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng nguồn gốc tiền và các hoạt động chung của khách hàng vi phạm Hướng dẫn chng ra tin (AML) hoặc bất kỳ chính sách nội bộ nào khác của chúng tôi, hoặc trong trường hợp có bất kỳ hành vi hoặc hành động gian lận/bất hợp pháp nào với ý định bất hợp pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, FX Choice Limited có toàn quyền đơn phương từ chối nạp hoặc rút tiền từ tài khoản khách hàng, đóng băng tài sản, tạm dừng mọi hoạt động giao dịch trên tài khoản mà không cần thông báo trước, hủy yêu cầu nạp tiền hoặc rút tiền, giữ lại tiền hoặc hoàn trả tiền nhận được. Khách hàng sẽ được thông báo khi FX Choice Limited được yêu cầu thông báo cho các cơ quan chính phủ có liên quan về các xung đột chính sách AML và tiết lộ thông tin khách hàng. Trong trường hợp này, khách hàng phải bồi thường những tổn thất và thiệt hại trực tiếp và gián tiếp mà công ty hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do hành vi của khách hàng và FX Choice Limited được phép khấu trừ số tiền tương ứng từ tiền của khách hàng. 
 8. Trong trường hợp lạm dụng hệ thống giao dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào trái với mục đích thông thường của dịch vụ hoặc với mục đích xấu, FX Choice Limited sẽ có quyền:
  • Đóng các vị thế của khách hàng ngay lập tức mà không cần thông báo trước
  • Trì hoãn việc rút tiền của khách hàng cho đến khi tính toán được thiệt hại
  • Chặn dữ liệu hồ sơ khách hàng
  • Và khấu trừ lợi nhuận thu được từ những giao dịch gian lận.
 9. Nếu tài khoản giao dịch FXChoice của khách hàng không hoạt động (có nghĩa là tài khoản không thực hiện bất kỳ giao dịch nào) trong vòng một (1) năm và số dư tài khoản ít hơn USD 5 (hoặc số tiền tương đương bằng các đồng tiền khác), FXChoice sẽ có toàn quyền đóng tài khoản giao dịch và chấm dứt Thỏa thuận khách hàng với khách hàng khi hết thời hạn một năm không hoạt động trên tài khoản giao dịch.
 10. Nếu FXChoice quyết định đóng tài khoản giao dịch và hủy bỏ thỏa thuận khách hàng theo các trường hợp được mô tả trong Mục 12, FXChoice sẽ chỉ định ngày chấm dứt (qua email) một tháng trước khi chấm dứt. Trong trường hợp này, FXChoice sẽ chuyển số dư của tài khoản này sang các tài khoản hợp lệ khác có ít nhất một đồng sở hữu hoặc tài khoản do khách hàng chỉ định. Các khoản tiền không được khách hàng yêu cầu trả lại cho hệ thống thanh toán chính xác của khách hàng sẽ được coi là bị loại bỏ và trở thành tài sản của FXChoice Limited.
 11. Nếu tài khoản giao dịch FXChoice của khách hàng không hoạt động (có nghĩa là tài khoản không có giao dịch nào được thực hiện) trong vòng năm (5) năm và số dư của tài khoản giao dịch này lớn hơn 5 USD (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác), thì FXChoice sẽ có toàn quyền đóng tài khoản giao dịch và chấm dứt thỏa thuận khách hàng với khách hàng khi hết thời hạn 5 năm không hoạt động trên tài khoản giao dịch.
 12. Nếu FXChoice quyết định đóng tài khoản giao dịch và hủy bỏ thỏa thuận khách hàng theo các trường hợp được mô tả trong Mục 14, FXChoice sẽ chỉ định ngày chấm dứt (qua email) một tháng trước khi chấm dứt. Trong trường hợp này, FXChoice sẽ chuyển số dư của tài khoản này sang các tài khoản hợp lệ khác có ít nhất một đồng sở hữu hoặc tài khoản do khách hàng chỉ định. Các khoản tiền không được khách hàng yêu cầu trả lại cho hệ thống thanh toán chính xác của khách hàng sẽ được coi là bị loại bỏ và trở thành tài sản của FXChoice Limited.
 13. Nếu FXChoice xác định rằng khách hàng không phải là công dân hoặc cư dân trong danh sách các quốc gia đủ điều kiện theo quy định chống rửa tiền và các quy tắc nội bộ khác của chúng tôi, FXChoice có toàn quyền quyết định đóng tài khoản giao dịch và chấm dứt quan hệ với khách hàng.
 14. Nếu FXChoice quyết định đóng tài khoản giao dịch và hủy bỏ thỏa thuận khách hàng theo các trường hợp được mô tả trong Mục 16, FXChoice sẽ chỉ định ngày chấm dứt (qua email) một tuần trước khi chấm dứt. Trong trường hợp này, FXChoice sẽ chuyển số dư của tài khoản này sang các tài khoản hợp lệ khác có ít nhất một đồng sở hữu hoặc tài khoản do khách hàng chỉ định. Các khoản tiền không được khách hàng yêu cầu trả lại cho hệ thống thanh toán chính xác của khách hàng sẽ được coi là bị loại bỏ và trở thành tài sản của FXChoice Limited.

Quy định chống rửa tiền (AML)

FX Choice Limited nhận thức được vai trò quan trọng của ngành tài chính trong việc hiệu quả ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Định nghĩa về rửa tiền rất rộng, bao gồm tất cả các hình thức xử lý hoặc sở hữu tài sản phạm tội, bao gồm việc sở hữu tài sản phạm tội và các hành động tạo điều kiện cho việc xử lý hoặc sở hữu tài sản phạm tội. Tiền thu được từ việc phạm tội có thể tồn tại dưới mọi hình thức, bao gồm tiền, chứng khoán, tài sản hữu hình và vô hình.

FX Choice Limited tuân theo Đạo luật phòng chống khủng bố và rửa tiền Belize năm 2008 với những yêu cầu hành chính nghiêm ngặt áp dụng đối với tất cả các tổ chức tài chính.

Luật pháp yêu cầu công ty xây dựng và tuân thủ theo "Hướng dẫn chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố" ("Hướng dẫn AML"), cùng với tất cả các chính sách và quy tắc nội bộ có liên quan để tạo thành trụ cột chính trong hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập nhằm giám sát việc tuân thủ các thủ tục của FX Choice Limited, ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền.

Bộ phận tuân thủ chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình chống rửa tiền khác nhau thông qua các cuộc kiểm toán đặc biệt và các cuộc kiểm toán chức năng khác.

Hướng dẫn AML của chúng tôi ràng buộc các thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Trưởng phòng và quản lý các bộ phận của công ty, nhân viên và bất kỳ người nào khác tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ. Nhân viên của công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và khuyến nghị trong Hướng dẫn AML và luật pháp. Nhân viên phải ý thức được mức độ nghiêm trọng của các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhận thức được các nghĩa vụ pháp lý của họ và được khuyến khích hợp tác và báo cáo các giao dịch đáng ngờ một cách kịp thời.

Hướng dẫn AML của chúng tôi và luật pháp yêu cầu FX Choice Limited thiết lập và duy trì các chính sách và thủ tục cụ thể để bảo vệ khách hàng, hoạt động kinh doanh và hệ thống tài chính của mình không bị sử dụng để rửa tiền. Các thủ tục này nhằm đạt được hai mục tiêu chính:

 1. Tạo thuận lợi cho việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ;
 2. Đảm bảo rằng khi khách hàng bị điều tra, tổ chức tài chính có thể cung cấp các thông tin trong quá trình kiểm toán thông qua việc áp dụng nghiêm túc nguyên tắc “biết khách hàng của bạn” và duy trì các thủ tục lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

Hướng dẫn AML và tất cả các quy trình nội bộ cung cấp các hướng dẫn cần được tuân thủ trong phạm vi toàn công ty để hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.

Tất cả nhân viên của công ty phải thực hiện nhiệm vụ của mình dựa trên các hướng dẫn được nêu trong Hướng dẫn AML và các quy định nội bộ có liên quan của công ty.

Bộ phận Tuân thủ sẽ phải xem xét và cập nhật liên tục các quy định về AML của công ty để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, luật pháp hiện hành và các chỉ thị của Ủy ban dịch vụ tài chính quốc tế.